Bilişimin Adresi - Köşe 7
  Güncel
  Havza
  Kamlık
  Samsun 1
  Samsun 2
  Spor
  Dini
  Kadınca
  Leke Çıkartma
  HTML Kodları
  Arama Kodları
  Arkaplan 1
  Arkaplan 2
  Arkaplan 3
  Arkaplan 4
  Oyunlar
  Tv - Film
  Eğitim
  İnternet
  Cep Telefonu
  Web Tasarımı
  Bayraklar
  Bilişim Kodları
  Borsa - Döviz
  Chat - Mesaj
  Dini Kodlar 1
  Dini Kodlar 2
  Dini Kodlar 3
  Duyuru Panosu
  Eğitim Haberleri
  Film - Fıkra - Şiir
  Görsel Kodlar 1
  Görsel Kodlar 2
  Haber Kodları 1
  Haber Kodları 2
  Haber Kodları 3
  Link Efektleri
  Link Kodları 1
  Link Kodları 2
  Mause Kodları 1
  Mause Kodları 2
  Diyet
  Medya Kodları
  Oyun Kodları
  Pagerank Kodları
  Reklam Kaldırma
  Saatler 1
  Saatler 2
  Saatler 3
  Sayfa Efektleri
  Servis Kodları
  Slayt - Resim Kodları
  Sözlükler
  Spor Kodları 1
  Spor Kodları 2
  Takvim Kodları
  Tarayıcı Kodları 1
  Tarayıcı Kodları 2
  Tarayıcı Kodları 3
  Tasarım Kodları
  Temalar 1
  Temalar 2
  Temalar 3
  Yazı Kodları 1
  Yazı Kodları 2
  Yazı Kodları 3
  Karışık Kodlar
  Animasyonlu Yazı
  Banner Tasarımı
  CSS Tasarım
  Sayfa Tasarımı
  Slayt Tasarımı
  Bilgiler 1
  Oyunlar 1
  Oyunlar 2
  Köşe 1
  Köşe 2
  Köşe 3
  Köşe 4
  Köşe 5
  Samsun Coğrafya
  Samsun Kültür
  Samsun Turizm
  İlköğretim 1
  İlköğretim 2
  İlköğretim 3
  Oyunlar 3
  Satranç
  Oyunlar 4
  Oyunlar 5
  Sohbet
  Samsun
  Stand Up
  Çizgi Film
  Dini Film
  Harita Kodları
  Yazı Tasarımı
  Hava Durumu
  Arama Motoru Kaydı
  Kitap Özetleri 1
  Kitap Özetleri 2
  Kitap Özetleri 3
  Kitap Özetleri 4
  Kitap Özetleri 5
  Kitap Özetleri 6
  Komik Videolar
  Ayraç Kodları
  KPSS
  Lig Tv
  Ortaöğretim 1
  Ortaöğretim 2
  Ödev Ara
  Radyo Kur
  Ortaöğretim 3
  Türk Filmi 1
  Türk Filmi 2
  Yabancı Film 1
  Yabancı Film 2
  Yabancı Film 3
  Yabancı Film 4
  Yabancı Film 5
  Yabancı Film 6
  Oyun İndir 1
  Oyun İndir 2
  Oyun İndir 3
  Oyun İndir 4
  Oyun İndir 5
  Oyun İndir 6
  Oyun İndir 7
  Oyun İndir 8
  Oyun İndir 9
  Güvenlik 1
  Güvenlik 2
  Güvenlik 3
  Güvenlik 4
  Güvenlik 5
  Güvenlik 6
  Güvenlik 7
  Yazdırma - Kopyalama
  Sözlük - Çeviri
  Sıkıştırma
  İnternet 1
  İnternet 2
  İnternet 3
  İnternet 4
  Ofis - İş 1
  Ofis - İş 2
  Resim - Grafik 1
  Resim - Grafik 2
  Ses - Video 1
  Ses - Video 2
  Ses - Video 3
  Sistem Araçları 1
  Sistem Araçları 2
  Taşınabilir 1
  Taşınabilir 2
  Taşınabilir 3
  Köşe 6
  Taşınabilir 4
  Taşınabilir 5
  Taşınabilir 6
  Taşınabilir 7
  Taşınabilir 9
  Taşınabilir 10
  Taşınabilir 11
  Taşınabilir 12
  Taşınabilir 13
  Taşınabilir 14
  Taşınabilir 15
  Taşınabilir 16
  Taşınabilir 17
  Taşınabilir 18
  İlginç Bilgiler
  Köşe 7
  Köşe 8
  Köşe 9
  Köşe 10
  Sağlık
  Köşe 11
  İngilizce

İslâm’ın Temellerini Dinamitliyorlar

 
 
DİYANET İşleri Başkanlığı'na ve gerçek din hocalarına soruyorum, aşağıdaki inançlara ve görüşlere sahip bir imamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınırsa bu namaz sahih olur mu?
1. Bu dünyada şu anda İslâm'dan başka hak, makbul ve geçerli dinler de vardır diyor.
2. Kur'ân'a iman etmeyen, o ilâhî vahiy değildir -hâşâ-kul sözüdür diyenlerin de ehl-i necat ve ehl-i cennet olduğuna inanıyor.
3. Resulullah'ı bilip de O'na iman etmeyenlerin kurtulacağına inanıyor.
4. Tevhid ile Teslis esasta birdir. Ehl-i Kitab ile biz Müslümanlar arasında Amentüde (Allah'a inanmak, Peygamberlere inanmak, Kitaplara inanmak...) konusunda ittifak/birlik vardır diyor.
Bilindiği gibi yukarıdaki inanç ve görüşler, Diyalogçular denilen bir fırkaya ait olup Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanlığına taban tabana zıttır.
Diyanet bu sorulara cevap verebilir mi? Sanırım veremez.
Maalesef Diyanet bünyesinde birtakım Diyalogçular, Fazlurrahmancılar, Reformcular, Yenilikçiler, Değişimciler bulunmaktadır.
Diyanet'teki Ehl-i Sünnet itikadına, mezhebine ve yoluna bağlı gerçek hocaları tenzih ederim.
Ülkemizdeki birtakım İslâmcı politikacılar gençliklerinde radikal İslâm denilen aktivist bir fırkaya mensup idiler. O bid'at fırkasının tesirleri onların kanlarında devam etmektedir.
27 Mayıs 1960 askerî darbesinden sonra bile Diyanet'e, dine, Ehl-i Sünnete bu kadar baskı yapılmamıştı. Adnan Menderes iktidarını deviren ihtilâlci subaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen hocayı getirerek doğru bir iş yapmışlardı.
Şu anda ülkemizde çok derin, çok yoğun bir dinî değişim planı uygulanmaktadır.
Kur'ân'da "Allah katında din İslâm'dır" ayetine aykırı olarak üç ibrahimî din vardır, bunların mensupları ehl-i necat ve ehl-i Cennettir inancı konulmak isteniyor.
Fazlurrahmancı Ankara Ekolüne mensup birtakım oryantalist ilâhiyatçılar bazı İslâmcı politikacıların himayesinde ve kanatlarının altında sessiz sedasız Diyanet İşlerini kontrol altına almak istiyor.
Diyanet, iki Ortadoğu ülkesinin Türkiye Müslümanlığını kendi renklerine ve meşreblerine dönüştürme faaliyetlerine tepki göstermiyor.
Türkiye'ye hâkim olan Ehl-i Sünnet kültürü yerine:
1-Vehhabîlik,
2. Diyalogçuluk,
3. Fazlurrahmancılık,
4. Reformculuk,
5. BOP'a uygun münasip bir din anlayışı,
6. ABD, İsrail, Papalık ve diğer dış güçler tarafından istenen ve planlanan; ılımlı, evcil, sulandırılmış yeni bir İslâm ..... getirilmek isteniyor.
İslâm'ın ikinci temel kaynağı olan Sünnete açıkça veya sinsice saldırılıyor.
Muteber hadîs kitaplarındaki sahih hadîsler "ayıklanmak" isteniyor.
Henüz fazla açığa çıkmamış bir proje daha var. Camilerin arka tarafına ihtiyaçtan fazla sandalye konulması ve yaşlıların secdesiz namaz kılmaları... İleride, camileri de kiliselere mi benzetmek istiyorlar?
Türkiye'de Ehl-i Sünnet'i yıkmak için dehşetli planlar var, bu yolda dehşetli faaliyetler yapılıyor ve dehşet verici paralar harcanıyor.
Gayeleri:
1. Cihadsız bir İslâm türetmek,
2. Kur'ân'daki birtakım emir, yasak, farz ve haramları yürürlükten kaldırmak,
3. Peygamberimizi ve Sünnetini marjinalleştirmek,
4. Fıkıhsız ve Şeriatsız bir İslâm türetmek,
5. İslâm'ı ve Müslümanları evcilleştirmek,
6. İslâm'ın tek hak din olma özelliğini kaldırıp, hak din olmada ona ortaklar getirmek.
Kur'ân'a, Sünnete, Cemaate, Sevad-ı Azam'a bağlı Müslümanların çok uyanık olmaları gerekiyor.
Ehl-i Sünnet hocaları, en az bid'atçiler kadar faaliyet ve gayret göstermelidir.
Önce Müslümanların büyük kısmını din kültüründen mahrum bıraktılar.
Şimdi de, Ehl-i Sünneti kaldırıp onun yerine bid'atleri hakim kılmak istiyorlar.
Diyalogçuluk, BOP'çuluk, Fazlurrahmancılık, şuculuk buculuk, Neo-Haricîlik, Reformculuk, Değişimcilik, Yenilikçilik...
ABD'nin, İsrail'in, AB'nin, Papalığın, Evangelistlerin istediği sulandırılmış ve evcil bir İslâm...
Müslümanlar!.. Uyumayın...
(Müessese olarak Diyanet'i tenzih ederim. Bendeniz, oraya sızarak Ehl-i Sünnet İslâmlığını yıkmaya çalışan bid'atçileri tenkit ediyorum.)
Madımak Oteli Müze Olacakmış
AKPartisi'nin içindeki solcular, Sivas'taki Madımak otelini müze yapacaklarmış. Sivas faciası kimlerin eseridir? Provokatörlerin, Ergenekoncuların, halkı birbirine düşürmek isteyenlerin işidir.
Peki, Madımak otelini müze yaparken, Erzincan Başbağlar köyü için ne yapacaksınız?
Madımak otelinde can verenlerin canı can da, Başbağlar'da camiden çıkarken şehid edilen otuz şu kadar tamamen mâsum Müslümanın canı can değil mi?
Başbağlar'daki katliam için hapishaneden birtakım militanlar çıkartılmış, üstlerine özel elbiseler giydirilmiş, silâhlandırılmış şeklinde rivayetler var. Bunların üzerinde kimse durmuyor.
AKPartisi'nin Nazım Hikmet'i temize çıkartması, onu ölümünden şu kadar yıl sonra yeniden vatandaş yapması da son derece yanlış bir iş olur.
Madem ki, Nazım'ı temize çıkartıp aklıyorsun, İslâmî kesimin mağdurlarını da düşüneceksin. Mustafa Sabri, Zahid el-Kevserî, Sultan Vahdettin, son Halife Abdülmecid ve diğerleri...
Hiçbir şeye yanmam, birtakım İslâmcıların ve Türkçülerin "Beni Stalin yarattı... BenSovyetler Birliği vatandaşıyım..." diyen Nazım'ı baş tacı etmeleri...
Nazım 1951'de Türkiye'den kaçıp Sovyetler Birliği'ne sığındığı vakit şu meşhur Cumhuriyet gazetesi, onun resmini basmış ve altına "Suratına tüküresiniz diye bu adamın resmini basıyoruz" diye yazmıştı. (12 Temmuz 1951, Cumhuriyet)
Köprülerin altından ne sular akmış...
Topla Öldürülen Kuşcağız
Fotoğrafını gördüm, canım sıkıldı. Maç başlamadan önce futbolcunun biri biraz ısınmak ve hareketlenmek için topa vurmuş, top havada uçan bir kuşa hızla çarpmış.Kuş can çekişerek yere düşmüş ve ölmüş.
Acaba futbolcu kuşa nişan mı alıp topa vurdu, yoksa bilmeden mi öldürdü.
Hayvanları koruma dernekleri bu hadisenin üzerinde dururlar mı?
Kuşun hakkını soran çıkmaz...
Kuş sahipsiz değildir. Kuşun bir Sahibi vardır. O, keyf için cana kıyılmasından hoşlanmaz ve razı olmaz.
Futbolcunun bundan haberi var mı?
Ne yapması lazım?
Kuşu öldürdüğü için üzülmesi, pişman olması, Sahibinden af dilemesi gerekir.
Günahının bağışlanması ümidiyle hayvanlara iyilik yapmalıdır.
İslâm dini ok veya ateşli silâhlarla uçan kuşların, meselâ güvercinlerin nişan alınıp vurulmasını yasaklamıştır.
Tasavvufta, tarikatlarda olta ile balık tutmak doğru bulunmaz. Dervişlere, bundan uzak durmaları nasihat edilir.
Hepimiz, bütün dünya Büyük Rahmetin gölgesinde yaşıyoruz. O gölge üzerimizden kalkarsa perişan oluruz.
Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
Bırakın bir kuşu, minicik bir karıncayı bile, bile bile öldürmemeliyiz.
Ehlî ve vahşî hayvanlara, bitkilere merhamet etmeliyiz.
Bitkilerin de canı var. İnsanların konuştuklarını, hattâ duygularını anlıyorlarmış.
Bir Belediye, sokak köpeklerini öldürtmüş, cesetleri çöplüğe atılmış. Şehre bir felâket gelmesinden korkarım.
Yabancı gaddar turistlere, büyük paralar karşılığında yabanî koyunları, keçileri vurdurtuyorlarmış. Bir yaban koyununu vurmak bin dolar mı neymiş. Yazıklar olsun!.. Bu hallere de mi düşecektik. Kaç yaban koyunumuz kaldı?.. Bırakın yaşasınlar, çoğalsınlar.
Ben neler sayıklıyorum... Evlâtlar analarını, kocalar karılarını, babalar çocuklarını vahşice boğazlıyor. Adam öldürmeler, cinayetler, dehşetli olaylar, gasplar, haram yemeler, hırsızlıklar, vahşetler gırla gidiyor.
Bu kan, bu kıtal, bu yamyamlık furyası içinde kuşları, kedileri, köpekleri kim düşünür.

Mehmet Şevket EYGİ

Copyright © 2008 MECON Telif Hakları MECON' a Aittir
Toplam 35282 ziyaretçi siteyi gezdi.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=